SORU-CEVAP

            SIKÇA SORULAN SORULAR    

 

 1)      Biyogaz nedir?

 

Biyogaz, organik kökenli atıkların (evsel katı atık, hayvan gübreleri, bitki atıkları, gıda endüstri atıkları, arıtma çamuru, vs.) oksijensiz ortamda ve kapalı bir sistem içerisinde parçalanması sonucu oluşan ve bileşiminin büyük kısmı enerji kaynağı olarak kullanılabilecek metan (CH4) olan gaz karışımıdır. 

 

2)      Kimler Biyogaz’dan yararlanabilir?

 

Biyogaz hammadde kaynaklarına sahip olan zirai, tarım ve/veya hayvan çiftlik sahipleri, organik atık üreten fabrikalar, yüksek enerji maliyetini düşürmek isteyen belediyeler, yerel yönetimler, kuruluş ve işletmeler ve yeni yatırım fırsatları arayan girişimciler biyogazı değerlendirebilir ve/veya yararlanabilirler.  

 

3)      Biyogaz tesisi kurmak için gereken minimum atık miktarı nedir?

Biyogaz tesisi kurmak için gereken minimum atık miktarı hakkında kesin ve standart bir bilgiden bahsetmek mümkün değildir.  Tesis kurulumu üretilecek biyogazın miktar ve hangi amaçlar doğrultusunda kullanılacağı ile doğrudan bağlantılıdır.  Genel olarak, bir biyogaz tesisi yatırımını doğrudan etkileyen parametreler aşağıdaki gibi özetlenebilir:

·         Atık miktarı

·         Atık karakterizasyonu (İçerdiği parametreler)

·         Üretilecek biyogazın metana bağlı olarak kalorifik enerji değeri

·         Biyogazın kullanılma/değerlendirilme alanı

 

4)      Bir biyogaz tesisi kurmak için kaç tane büyükbaş hayvanım olmalı? 

 

Aynı şekilde, bir biyogaz tesisi kurmak için gereken minimum büyükbaş hayvan miktarı hakkında kesin ve standart bir bilgiden bahsetmek mümkün değildir.  Elektrik enerjisi üretimi ve gübre kullanımı/değerlendirilmesi ışığında 1.500 - 2.000 büyükbaş hayvan sayısı ile kurulacak biyogaz tesisi yatırımı uygun ünite ve ekipman seçimi çerçevesinde fizibıl sonuç verebilmektedir.

 

5)      Organik atık kaynakları nelerdir?

 

Yemek ve lokanta atıkları, meyve ve sebze atıkları, hayvan gübreleri, zirai ve tarım atıkları, gıda endüstri atıkları, arıtma çamuru ve atık yağlar organik kaynaklı atıklar olarak değerlendirilebilir.

 

6)      Organik atıkları nereden temin edebilirim?

 

Organik atıklar çok geniş bir kullanım alanına sahip yerlerden temin edilebilir.  En çok bilinen organik atık toplama noktaları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 

·         Evsel organik atıklar  - Yerel yönetim ve belediyeler

·         Gübre atıkları - Hayvan barınakları ve çiftlikler

·         Meyve ve sebze atıkları - Hal ve üretim bahçeleri

·         Zirai ve tarım atıkları – Ekili tarım alanları

·         Atık yağlar – Gıda endüstrisi ve lokanta işletmeleri

·         Arıtma çamurları – Evsel ve gıda endüstri atıksu arıtma tesisleri

 

7)      Bir biyogaz tesisinde hangi üniteler olmalı?

 

Biyogaz tesisi için genel bir standart olmamakla birlikte, tipik bir biyogaz tesisi aşağıdaki ünitelerden oluşabilir:

§     Ön hazırlık (Homojenizasyon) tankı

§     Anaerobik çürütücü tankı

§     Sıvı gübre depolama tankı

§     Çamur susuzlaştırma ünitesi

§     Süzüntü suyu depolama tankı

§     Biyogaz yıkama ve şartlandırma ünitesi

§     Gaz yakma ünitesi (Flare)

§     Biyogaz jeneratörleri ve ısı üretim ünitesi (CHP-Kojenerasyon sistemi)

 

8)      Biyogaz tesisi kurarken nelere dikkat etmeliyim?

 

Atık kaynağına bağlı olarak işletilebilir bir biyogaz tesisi kurulumu hususunda doğru bir yaklaşım sergilemek için aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

 

1.         İşletme/tesis ziyareti gerçekleştirme ve projeyi her açıdan (proses, teknik, finansal yapı, vs.) doğru anlama/inceleme

2.         Atık kaynakları ve karakterizasyonunu detaylı olarak belirleme

3.         Tesis yeri kurulumunu inceleme/değerlendirme

4.         Üretilecek biyogazı ve gübreyi ekonomik gelir çerçevesinde değerlendirme

5.         Kurulacak tesisin teknoloji ve maliyet analizini değerlendirme

6.         Projenin sürdürülebilirliğini ekonomi – çevre - sosyal uygunluk bakımdan değerlendirme

 

9)      Fizibilite yaptırmalı mıyım?

 

Türkiye’ de biyogaz teknolojisine olan ilginin artmasına bağlı olarak tasarımı planlanan tesislerin uygun doğrultuda yapılması çok önemlidir.  Bu çerçevede yatırımcının bu tür tesislere neden yatırım yaptığını ve buna karşılık dikkate alması gereken temel performans kriterlerini doğru ve eksiksiz anlaması gerekmektedir.  Yatırım kararı almadan önce, sahip olunan atık kaynağı ve miktarına bağlı olarak atık – enerji – gübre denge analizi ve tesisin fayda - maliyet analizini içeren bir ön fizibilite çalışması her zaman daha doğru sonuçlar verir ve yatırımın fizibilitesini doğrudan ortaya çıkarır.  Bu kapsam ve çerçevede böyle bir çalışma biyogaz teknolojisine hâkim, tecrübesi üst düzeyde olan, ilgili düzenlemeler ve yönetmelikleri iyi bilen uzman bir kuruluş desteğinde yapılmalıdır.     

 

10)  Biyogaz tesisinin maliyeti neye göre belirlenir?

 

Biyogaz tesisinin maliyet analizi tesisin gelir ve gider analizlerine göre belirlenir.  Seçilen teknoloji alternatifi ışığında ekonomik performans göstergeleri aşağıdaki şekilde değerlendirilebilir:

 

§  Kurulum (ilk yatırım) maliyeti

§  Yıllık işletim ve bakım/onarım maliyeti

§  Potansiyel enerji kullanım ve üretim geliri

§  İkincil atık (gübre) değerlendirme geliri

§  Karbon ve/veya yenilenebilir enerji kredi geliri

 

11)      Ürettiğim biyogazı nasıl kullanabilirim?

Tesiste üretilen biyogaz aşağıdaki alternatifler doğrultusunda değerlendirilebilir:

 

Ø Isı Enerjisi Üretimi - Buhar veya Proses Isıtma Amaçlı

Ø Elektrik – Isı – Soğutma Enerjisi Üretimi (Kojenerasyon veya Trijenerasyon)

Ø Ulaşım Araçları Yakıtına (LPG) Dönüştürme

Ø Doğalgaz Kalitesinde İyileştirme

 

12)  Biyogazdan ürettiğim enerjiyi satmak istiyorum, lisans almam gerekir mi?

 

21 Temmuz 2011 Tarihinde çıkarılan yönetmelik ile isteyen her abone 500 KW’a kadar kendi elektriğini kendi üretebilme hakkı verilmiş, yapılan düzenlemeler ile hukuki alt yapı 26 Haziran 2012 de tamamlanmıştı.  Bu yönetmeliğe göre, aboneler 500 kW’a kadar elektrik üretim tesisleri kurabilmekte, yaptıkları tüketimleri kwh olarak bu üretimlerden aylık olarak düşebilmekte ve de tüketim fazlasını da elektrik dağıtım şirketine satabilmektelerdi.

Geçtiğimiz aylarda bu yönetmelik yeni elektrik kanunu TBMM Enerji komisyonunda, arkasında da TBMM Genel kurulun da revize edilerek 500 KW’dan 1 MW’a çıkarılarak kabul edildi.  Bu doğrultuda, yeni üretim sınırlarına bağlı olarak 1 MW’ın üstündeki enerji tesisleri için lisans alma zorunluluğu getirilmiştir.

NOT: 1 MW olan lisanssız Elektrik üretim sınırının bakanlar kurulu kararı ile 2.5 MW’a çıkartma yetkisi verilmiştir. Yani kanun değişikliği olmadan, enerji tesisleri sadece bakanlar kurulu kararı ile 1 MW’tan 2.5 MW’a kadar artırılabilecektir.

 

13)  Lisanssız elektrik üretmek için izlemem gereken prosedürler nelerdir?

 

Aşağıdaki linkler gerek lisansız elektrik üretimini izlemek için gereken prosedürleri açıklama gerekse bu alanda çok sık sorulan soruları yanıtlama açısından faydalı olacaktır:

 

http://www.epdk.gov.tr/index.php/elektrik-piyasasi/lisanssiz-uretim?id=826

 

http://www.epdk.gov.tr/index.php/epdk-sss?id=816

 

 14)      ARTAŞ’ tan hangi kapsamda hizmet alabilirim?

 

Firmamız yurtiçi ve yurtdışı proje deneyimine sahip uzman kadromuzla, çevre ve enerji alanında sürekli gelişim – kalıcı çözüm prensibine bağlı olarak kalite ve güvene dayanan müşteri hizmetleri sunmaktadır.  Bu doğrultuda, kamu ve özel sektör ve kuruluşlara sağladığımız hizmetler aşağıda şekilde özetlenebilir:

 

Ø  Anahtar Teslim Tesis Kurulumu

Ø  Know-How

Ø  Proje Yönetimi

Ø  Mühendislik Hizmetleri

Ø  Dizayn

Ø  İnşaat

Ø  Tesis Kurulum & Montaj

Ø  Tesis Devreye Alma

Ø  Tesis İşletme & Bakım

Ø  Ekipman Üretim & İmalat

Ø  Teknoloji Proses Optimizasyonu

 

15)  Biyogaz tesisinden çıkan işlenmiş gübreyi satabilir miyim?

 

Sistemden çıkan işlenmiş gübre karbon miktarı açısından düşük, azot ve fosfor bakımından zengin bir ürün olacağı için gerek doğrudan gerekse uygun bir kompostlaştırma prosesi sonrasında paketlenebilir gübre olarak satılabilir.

   

Cihannuma Mah. Bostancıbaşı Sok. No:8A  34353 Beşiktaş, İstanbul / TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 260 30 04  Fax: +90 (212) 261 92 40   Mail: info@artas.com.tr  

 
Web Tasarım MW