Desülfürizasyon Tesisleri

Biyogaz yüksek H2S içeriği ve dolayısıyla korozyon etkisi nedeniyle, CHP’ lere (Kombine Isı ve Enerji Üreten jeneratör) gönderilmeden önce biyogazın içeriğindeki sülfürün uygun metotla uzaklaştırılması gerekmektedir. Sülfür giderimi amacıyla biyolojik ve/veya kimyasal desülfürizasyon üniteleri uygulanmaktadır. Biyolojik veya kimyasal yöntemlerin seçiminde, arıtılacak biyogazın miktarı, biyogazın içindeki sülfür miktarı büyük önem arz etmektedir. Biyolojik yöntemler öncelikle kimyasal tüketimi olmaması ve işletme sarfiyatlarının düşüklüğüyle tercih edilmektedir. En uygun teknoloji seçimi, biyogaz tesisinin şartlarına göre ARTAŞ tarafından gerçekleştirilmekte ve uygulanmaktadır.

   

Cihannuma Mah. Bostancıbaşı Sok. No:8A  34353 Beşiktaş, İstanbul / TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 260 30 04  Fax: +90 (212) 261 92 40   Mail: info@artas.com.tr  

 
Web Tasarım MW