Biyogaz Depolama ve Yakma Tesisleri

İhtiyaca uygun olarak biyogaz depoları;
- Basınçsız
- Düşük basınçlı
- Çift membranlı tank olarak sunulmaktadır.

Basınçsız tanklarda çelik gövde içerisinde yer alan membranda biyogaz depolanmaktadır. Gaz sadece membranda toplanmakta ve çelikle direkt temas etmemektedir. Çelik gövde koruması sayesinde membran dış ortam şartlarından da korunmaktadır. Gazın daha sonraki kullanım noktalarına sevki için kompresör kullanımı gerekmektedir.

Düşük basınçlı depolama tanklarında ise depolama direkt tank içerisine yapılır. Sızdırmazlığı sağlayan membran, yüzer tavan sistematiğinde olan çatı sistemine bağlantılıdır ve bir teleskop kılavuzluğunda hareket eder. Balast ağırlıkları sayesinde oluşan karşı basınç sayesinde gaz ilave kompresör ihtiyacı olmadan kendi basıncı ile sevk edilebilir.

Çift membranlı tanklarda ise biyogaz balon formunda membran tankını doldurur. Basınçsız olan bu tanklarda gazın sevki için kompresör gerekli olmaktadır. Ayrıca, membran dış ortam şartlarına da açık olduğundan uygulamada ve işletim sırasında takip edilmelidir.

Biyogazın acil durumlarda yakılmasına imkan vermek üzere uygun aksesuarlarla donatılmış Biyogaz Yakma üniteleri yine biyogaz tesisi bünyesinde yer almaktadır.

   

Cihannuma Mah. Bostancıbaşı Sok. No:8A  34353 Beşiktaş, İstanbul / TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 260 30 04  Fax: +90 (212) 261 92 40   Mail: info@artas.com.tr  

 
Web Tasarım MW